STRANICA U IZRADI
CROATIA FILM d.o.o. za promet, proizvodnju i prikazivanje filmova
Katančićeva 3 10 000 Zagreb, Hrvatska
tel: + 385 (0) 1 48 13 711
fax: + 385 (0) 1 49 22 568
e-mail:croatiaf@croatia-film.hr